Iedereen mee in basisschool Kadee

Lees hier meer over onze visie

pexels-freestocksorg-191034

Kinderen mee

Met “iedereen” bedoelen wij in de eerste plaats alle kinderen in de basisschool. Door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem, dat de beginsituatie in kaart brengt, kunnen wij zeer gericht preventief en remediërend werken. Op deze manier kunnen we elk kind het onderwijs geven dat nodig is om leerwinst te boeken.

Ouders mee

We trachten alle ouders mee te nemen in het hele leerproces van hun kinderen. Hierbij is duidelijke communicatie cruciaal. Via gezamenlijke infomomenten rond leervoorwaarden en de doelgerichte werking in de kleuterschool, informeren en ondersteunen wij de ouders. Op deze manier stellen wij hen in de mogelijkheid om hun lerende kleuters te helpen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden.

De oudercontacten worden zorgvuldig voorbereid. Een kleuterrapport in de kleuterschool en een rapport in de lagere school, samen met ondersteunend materiaal, vormen de basis van een oudergesprek. Indien de medewerker van het centrum voor leerlingenbegeleiding een meerwaarde kan zijn, zal hij zeker betrokken worden. Elke ouder is meer dan welkom in onze school. Het mogelijk dagelijks contact met de klasleerkracht is zeker een meerwaarde voor de dagdagelijkse werking.

pexels-emma-bauso-2253879
pexels-fauxels-3184423

Leerkrachten mee

Het team leerkrachten werkt zeer gericht, planmatig en gezamenlijk aan onze doelstelling door gebruik te maken van hedendaagse didactische materialen. Deze middelen laten remediërend werken toe.

De teamgerichte nascholingen zorgen voor verdere professionalisering van de collega’s. Onze overlegstructuren met de zorgcoördinator bewaken de kwaliteit en de verticale samenhang van leerinhouden. De zorgleerkrachten werken gericht en vraaggestuurd om de preventie, remediëring en uitbreiding te optimaliseren.

Personeelsvergaderingen en informele gesprekken hebben ertoe geleid dat wij een team geworden zijn, een team dat zich buigt over de toekomst van elk kind, op een zeer kindvriendelijke, toch doelgerichte en professionele wijze.