Verkeer

Welke maatregelen neemt Kadee om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Algemeen

We moeten als voetganger of fietser heel aandachtig zijn op straat. Door het drukke verkeer moeten we steeds op onze hoede zijn want het gevaar loert om elke hoek. Onze schoolpoorten bieden een opvallende barricade tussen een veilige zone en de openbare weg.

Door deze poorten zoveel mogelijk gesloten te houden, kunnen ook wij die veiligheid garanderen die uw kind verdient.


Helaas kunnen we dit niet alleen!

Kinderen moeten nog leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. De provincie Antwerpen wil met het 10 op 10-project de scholen hierbij helpen. 

 

Dit 10 op 10 project streeft drie belangrijke doelen na:

Na het beëindigen van elke fase krijgt de school een deellabel. Als beloning krijgen we subsidies om materialen aan te kopen. Na het behalen van het derde deellabel zal onze school het volledige 10 op 10-label behalen!

Onze school vindt dat verkeers- en mobiliteitseducatie verder moet gaan dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement in de klas. Kinderen moeten de kans krijgen hun vaardigheden te oefenen en kennis te maken met de mobiliteitsproblematiek.

Zowel de voetganger, fietsers, het openbaar vervoer en passagiers komen aan bod. Ze wordt geïntegreerd in de dagdagelijkse werking van de school.

 

Wat doen we? Praktijklessen verkeer voor alle kinderen!

Dankzij de fietslessen zijn er weer meer kinderen die op een verantwoorde manier kunnen fietsen. Hierdoor hopen we dat onze kinderen en ouders vaker de fiets zullen nemen om bijvoorbeeld naar de school of sportclub te fietsen. Dit komt ook de gezondheid alleen maar ten goede! Neem regelmatig een kijkje bij onze acties. We houden jullie langs deze weg ook verder op de hoogte over onze verkeerswerking op school.

Acties

Schooljaar 2020 - '21

Zoals jullie reeds weten, deden we als school mee aan het project 10 op 10 op school. Mede dankzij de financiële steun van de Provincie Antwerpen hebben we allerlei materialen kunnen aankopen om verkeerslessen op school nog aangenamer te maken.

Dankzij de Provincie Antwerpen hebben we volgende materialen kunnen aankopen waarbij onze kinderen hun fietsvaardigheden kunnen oefenen:
Verkeersveiligheid blijft voor ons als school heel belangrijk.