Spring Mee

Ouders van kleuters maken de brug naar de school met Spring mee!

Spring mee! maakt deel uit van een brede aanpak rond kinderarmoedebestrijding in Antwerpen. De centrale doelstelling is om ouders te ondersteunen, zodat kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien. Ook de aansluiting met het onderwijs is cruciaal.

Met Spring mee! maken we de brug tussen ouders van kleuters die voor het eerst naar school gaan, de school zelf en de organisaties in de buurt. Ouders maken kennis met de school, de juf en de klas. We vertrekken in de eerste plaats vanuit de persoonlijke ervaringen, behoeften en vragen van de ouders, maar ook de kleuter- en zorgleerkrachten brengen thema’s aan.

De begeleiding bestaat uit 2 luiken:

  1. Een aantal contactmomenten ouders – leerkrachten, afgerond met een bezoek aan het Huis van het Kind.
  2. De mogelijkheid om spelmateriaal te ontlenen in de spelotheek – wekelijks op donderdag.

In samenwerking met de stad Antwerpen

 

cof