Voor de ouders

Hier vindt u alle belangrijkste info over onze school

Schoolreglement

Extra info over o.a. inschrijvingen, de jaarkalender, afwezigheden en de schoolkosten.

Schoolreglement

De belangrijkste info over onze school
Schoolreglement

Schooluren

Hoe ziet onze dag eruit?
Schooluren

Infobrochure

Speciaal voor ouders.

Voor- en naschoolse opvang

Meer info over de uren, prijzen en telefoonnummers vindt u hier.
Voor- en naschoolse opvang

Schoolraad

Wat doet onze schoolraad?
Schoolraad