Schoolraad

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen

View from above. Business,startup, teamwork concept. Startup partners sitting at coworking space talking about future project, looking through examples of work on laptop and digital tablet

Info

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die  is samengesteld uit:
3 leden verkozen door en uit het personeel;
2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
3 leden verkozen door en uit de ouders;
de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt 4 jaar en startte voor de huidige schoolraad op 1 april 2017.
Voorzitter: Ghribi Zouhira
Ondervoorzitter: Ajettary Naziha
Andere leden verkozen uit de geleding ouders: Landuyt Kristine
Leden verkozen uit de geleding personeel: Vermant Ellen, Quiroz Marnef Laura , Vingerhoets Dries
Gecoöpteerde leden: Wens Maria, Büscher Cecil
Directeur: Huybrechts Griet