Voor- en naschoolse opvang

pexels-pixabay-236164

Praktische info

  • Er is elke dag opvang vanaf 7.00 u. tot 18.00 u.
  • De betaling gebeurt via de schoolfactuur en bedraagt € 0,90 per begonnen half uur
  • Brengen en ophalen gebeurt langs de hoofdingang op de Frank Craeybeckxlaan 24
  • Fiscale attesten kunnen vanaf 2 mei aangevraagd worden
  • Telefonisch bereikbaar:
    03 328 02 30 (tijdens de schooluren)
    0497 78 42 59 (7.30u. – 8.30u. en 16u. – 18u.)

Wat als u uw kind niet komt ophalen?

Gelieve de school zo snel mogelijk op de hoogte te brengen als u te laat gaat zijn. Bovendien start de noodprocedure van Stad Antwerpen voor niet opgehaalde kinderen, die geldt voor alle Antwerpse basisscholen. De kinderen worden met de taxi naar Schoten gebracht naar het Centrum voor Kind en Gezin. Eventuele bijkomende kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de ouders.