Voor- en naschoolse opvang

 

Indien u uw kind niet naar school kan brengen en/of kan ophalen binnen de afgesproken uren, dan is er een mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang in onze school.

pexels-pixabay-236164

Wanneer voorzien wij opvang voor uw kind?

  • We voorzien alle dagen opvang
  • In de ochtend vanaf 7.30 u.
  • In de namiddag tot 17.30 u. (ook op woensdag)
  • De betaling van de opvang gebeurt via de schoolfactuur en bedraagt € 0,90 per begonnen half uur
  • Brengen en ophalen gebeurt langs de hoofdingang op de Frank Craeybeckxlaan 24 

Wat als u uw kind niet komt ophalen?

Het kan gebeuren dat u eens een keertje te laat gaat zijn. Gelieve de school hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen op 03/328.02.30. Indien wij niet verwittigd zijn en de kinderen niet zijn opgehaald om 17.30 u. zal er een boete van € 5 per keer aangerekend worden. Bovendien start de noodprocedure van Stad Antwerpen voor niet opgehaalde kinderen, die geldt voor alle Antwerpse basisscholen. De kinderen worden met de taxi naar Schoten gebracht naar het Centrum voor Kind en Gezin. De kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de ouders.

Fiscaal attest

Vanaf 2 mei van het lopende schooljaar kunnen de ouders een fiscaal attest bekomen. Er kan enkel een attest uitgereikt worden voor de effectief betaalde opvang.