Schoolkosten

Hier vindt u een overzicht van mogelijke kosten die u aangerekend kunnen worden

Middagtoezicht

0,50 per dag dat je op school eet
  • Wij vragen aan de ouders een bijdrage voor het organiseren van middagtoezicht. Dit is voor kinderen die op school blijven eten. Het bedrag werd door de Raad van Bestuur van GO! scholengroep Antwerpen bepaald.

Opvang

0,90 per begonnen half uur
  • Er wordt elke dag voor- en naschoolse opvang voorzien voor en na de uren, in de ochtend vanaf 7.30 u. en in de namiddag tot 17.30 u. Dit wordt aangerekend per begonnen half uur.​

Ouderbijdragen

0-10 per uitstap
  • Onze school organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die tot doel hebben de leerstof op een levendiger wijze aan te bieden. Het kan gaan om studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen, bezoeken aan musea, enz. Het bedrag kan variëren.
pexels-germán-tr-1799881

Gespreid betalen

  • Schoolfacturen kunt u maandelijks of driemaandelijks (gespreid) betalen
  • Betalingen voor uitstappen betaalt u aan de klasleerkracht, in gesloten envelop met de naam van uw kind erop.