Techniek: drijven en zinken, vliegtuigjes en bouwen!

We werkten vandaag bij de verschillende juffen aan super-coole techniekopdrachten!
Met juf Stephany hebben we onderzocht welke dingen kunnen drijven in het water en wat zinkt.
Bij juf Lisa bouwden stevige en minder stevige bruggen met klei en stokjes.
Bij juf Laura volgden we een stappenplan om een vliegtuigje te maken. Wie kon zijn vliegtuigje het verste laten vliegen denk je?

Juf Stephany, juf Lisa en juf Laura